Økonomi

Her kan du finde de seneste årsrapporter, budgettet for indeværende varmeregnskabsår, og de gældende takstblade for Svendborg Fjernvarme a.m.b.a.

Oekonomi Logo

Takstblad: "Fast afgift" er baseret på opgørelse af udvendige mål i vandret plan efter samme princip som BBR - dog medregnes areal af bolig om dette er fjernvarmeopvarmet - uanset om dette ikke er godkendt til beboelse.

Takstblad: "Tilslutningsafgift " er baseret på opgørelse som ovennævnt. Endvidere er anførte priser forudsat, at energibeparelser godskrives Svendborg Fjernvarme.

Ønskes yderligere oplysninger/specifikation da kontakt Svendborg Fjernvarme.

 

Alt omkring dine egne årsopgørelser m.v. finder du under Selvbetjening