Noter:

                       
 - Generelt - CO2 emission fra forskellige brændsler:              
   - Elektricitet:                  
     - Opgørelsen er foretaget på grundlag af oplysninger fra Energistyrelsen, Energinet.dk samt EA Energianalyse/Klimarådet.
       - Energistyrelsens "Energistatistik 2015": 10.920.000 ton ved 33,6 TWh ~ 325 g./kWh el.
        - Energinet.dk "Miljødeklaration 2016": Efter 125 hhv. 200 % metode ~ 243 hhv. 282 g./kWh el.
       - EA Energianalyse / Klimarådet: Øget forbrug - datacentre m.v. - år 2020 +11% ~ 425 g./kWh el.
     - Forudsat CO2-emission - som gennemsnit af ovennævnte:     316 g./kWh el.
    (Varierer afhængigt af vind og vejr i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland).      
   - El-substitution - ved el-produktion på affaldkraftvarmeanlæg:   som ovennævnte 316 g./kWh el.
   - El-substitution - ved el-produktion på motoranlæg:     som kul ved 50 % 677 g./kWh el.
   - Affaldskraftvarme - opgjort efter CO2-kvote tildeling - incl. bio-masse-del men excl. el-substitution: 121 g./kWh varme.
   - Biooliekedelvarme - non food certificeret:           0 g./kWh varme.
   - Gasolievarme:               333 g./kWh varme.
   - Naturgasvarme - ved 3 % biogas:           191 g./kWh varme.
   - El-kedelanlæg - alene i drift ved overskydende vindkraft:       0 g./kWh varme.
   - Gasmotoranlæg - ved 3 % biogas - excl. el-substitution:       410 g./kWh varme.
 - Specifikt - årsvirkningsgrader og fordeling:                
   - Individuel oliefyring: 80 %    - Individuel gasfyring:   90 %
   - Individuel el-varme:   100 %    - Individuel varmepumpe - SCOP-A: 330 %
   - Fjernvarme bio-oliefyring: 88 %    - Ny varmepumpe WHMXC - SCOP-A: 410 %
   - Fjernvarme naturgasfyring: 103 %    - Fjernvarme el-kedel:   100 %
   - Affaldskraftvarme:   68 % varme   23 % el      
   - Fjernvarme gasmotoranlæg: 48 % varme   40 % el      

Gå tilbage HER