Maaler

Årsaflæsning 2015

Vi er næsten i mål, men

Årsaflæsning 2015

Aflæsningen af fjernaflæste målere sker automatisk den 31. december 2015. Denne aflæsning anvendes som grundlag for opgørelse af varmeregnskabet 2015. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at forbrugere med fjernaflæste målere aflæser deres målere og sammenholder aflæsningen med fjernvarmens aflæsning.

Der udsendes måleraflæsningskort til forbrugere, som har målere, der ikke kan fjernaflæses. Aflæsningen af måleren skal være indberettet til Svendborg Fjernvarme senest den 4. januar 2016.

I modsat fald vil forbruget blive skønnet.


Svendborg Fjernvarme
Bagergade 40A, tlf. 62 21 33 21