Maaler

Årsaflæsning 2016

Aflæsningen af fjernaflæste målere sker automatisk den 31. december 2016. Denne aflæsning anvendes som grundlag for opgørelse af varmeregnskabet 2016.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at forbrugere med fjernaflæste målere aflæser deres målere og sammenholder aflæsningen med fjernvarmens aflæsning.

Der udsendes måleraflæsningskort til forbrugere, som har målere, der ikke kan fjernaflæses. Aflæsningen af måleren skal være indberettet til Svendborg Fjernvarme

senest den 4. januar 2017.

I modsat fald vil forbruget blive skønnet.