Maaler

Årsaflæsning

Elektronisk aflæste målere vil blive aflæst automatisk.

Forbrugere uden elektronisk aflæst måler vil modtage et selvaflæsningskort, som kan indberettes på hjemmesiden under selvbetjening. Det kan også sendes pr. brev eller afleveres på kontoret Bagergade 40A.

Hjælp til aflæsning af din måler kan findes under Betjening af varmemåleren

O.B.S.

Der kan være enkelte elektroniske målere, hvor vi ikke kan modtage data. Disse har i år modtaget selvaflæsningskort.

Med venlig hilsen Svendborg Fjernvarme