Renovering Rør

Renovering 2015

Strandbakken, Buen, Markvænget og Viemaen.

Svendborg Fjernvarme renoverer hoved- og stikledninger i Strandbakken, Buen, Markvænget og Viemaen i perioden 07.04.2015 til den 02.10.2015. Området vil være spærret for kørsel.

Beboerkørsel er tilladt i det omfang det er muligt. Beboerkørsel skal ske i henhold til skiltning i området. Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Tegnestueleder Karina Jensen på tlf. direkte 6161 3316.