Renovering Rør

Renovering 2016

Hostrupsvænge, Sundbakken, Diget og Strandhuse.

Svendborg Fjernvarme renoverer hoved- og stikledninger i Hostrupsvænge, Sundbakken, Diget og Strandhuse i perioden 29.03.2016 til den 28.10.2016.

Området vil være spærret for kørsel, beboerkørsel er tilladt i det omfang det er muligt. Omkørsel i henhold til skiltning i området. Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Tegnestueleder Karina Jensen på tlf. direkte 6161 3316.