Kontanter

Svendborg Fjernvarme nedsætter varmeprisen

Varmeprisen nedsættes med ca. 22 mio

Bestyrelsen ved Svendborg Fjernvarme har besluttet at nedsætte den variable varmepris for resten af året – fra 60 øre pr. kWh til 15½ øre pr. kWh.

Dette sker med virkning per 1. september 2015 og realiseres ved nedsættelse af 3. aconto rate den 1. oktober.

Betydningen for den enkelte forbruger vil fremgå specifikt af denne 3. aconto rate – idet der sker registrering af forbrugsmåling per den 1. september.

For året 2016 forventes varmeprisen dog atter at andrage omkring de 60 øre pr. kWh.

Nedsættelsen andrager i alt ca. 22 mio. kr. – eller ca. 2.750 kr. per husstand i gennemsnit – og skyldes primært tilbagebetaling af energiafgifter fra SKAT (gældende perioden 2011 til 2014), overdækning fra år 2014 ved drift af Svendborg Kraftvarme, lave naturgaspriser, fordelagtigt olie-indkøb, samt højere grundbeløb til gasmotorerne grundet lave el-priser.

Tilsammen med et mildere år giver dette et bedre resultat end forventet og hermed et overskud, som således nu bliver tilbagebetalt til forbrugerne.

Se de nye priser og budget HER